”Moderaterna är ett parti som bärs av värderingar. Vår utgångspunkt tar vi i en tro på människan, frihet, ansvarstagande, marknadsekonomi och rättstat.”

Jag är nog en rätt naiv person. Jag tar för givet att människor inte ljuger mig rätt upp i ansiktet, att de gör sitt bästa för att sköta sitt och inte vara andra till last samt att de inte har som livsmål att bedra sin omgivning. Därför upphör jag aldrig att förvånas av politikers skamlöshet. Denna grupp människor som är satta att styra och ställa över våra liv, som i många fall tagit på sig rätten att bestämma hur du och jag ska leva, vad vi ska tycka och faktiskt också hur vi ska tänka. Ett gott exempel på skamlösheten heter Fredrik Reinfeldt.

När ledaren för det parti som skakat av sig sitt mångåriga liberala arv på enbart en mandatperiod hävdar att hans parti tror på frihet, när mannen vars regering stiftat övervakningslagar och särintresselagstiftning och vars justitieminister föreslagit att personer misstänkta för brott ska hängas ut inför vänner och familj hävdar att han tror på rättsstaten (eller var det rätt-stat?) – vad ska vi tro? Att Reinfeldt är korkad? Självfallet inte. Reinfeldt har sannolikt sagt åt sina politiskt sakkunniga att skriva något klatschigt om Moderaterna som det nya statsbärande partiet, om riskerna med en rödgrön politik och fått en text, skriven av en eller flera unga personer med bakgrund i MUF, som innehåller obligatoriska honnörsord som ”frihet”, ”särintressen” och ”arbetslinjen”. Alla nöjd och glada.

Vad är egentligen frihet för Fredrik Reinfeldt? Det skulle jag väldigt gärna vilja veta. Hans svar skulle förmodligen handla om att ha ett arbete och kunna leva på sin lön. Och visst är det frihet. Men begreppet får inte reduceras till att handla om ett visst skatteuttag. Det är större än så. Frihet är att kunna välja när du ska handla. Oavsett om det handlar om mat eller bredbandsabonnemang. Här är Sverige ett bra land och regeringen Reinfeldt har faktiskt avskaffat ytterligare två monopol (apoteks- och fordonsbesiktningsmonopolen), vilket är bra. Frihet är att få bestämma så mycket över sitt liv som ens ålder och mognad medger. Här är Sverige ett mindre bra land. Utifrån den gamla kollektivistiska tanken om ”folkhälsa” tillåts vi fortfarande inte handla alkohol efter eget huvud utan tvingas betala överpriser till ett statligt detaljhandelsmonopol och passa usla öppettider som vore vi sämre vetande individer.

Frihet är också att tillerkännas personlig integritet. Här är Sverige ett i snabb takt allt sämre land. Den privata integriteten har försämrats sedan 2008 års FRA-lag, datalagringsdirektivet väntar runt hörnet och regeringen har gått särintressen inom nöjesbranschen till mötes med Ipredlagen. Den sexuella integriteten kränks av den av Alliansregeringen omhuldade sexköpslagen, som nu lär skärpas ytterligare. Sexualiteten moraliseras i det land som länge var känt för sin frigjordhet i sexuella frågor (vilket i och för sig var en sanning med modifikation). Människors sexualitet ska misstänkliggöras och påtvingas politiskt korrekta påbud om händerna på täcket och sex inom rena, friska tvåsamhetsrelationer. Vår mänskliga integritet är kort sagt på väg att monteras ned. Det är en politik ovärdig ett demokratiskt samhälle. Men det blir ingen valfråga.

Frihet, ansvarstagande och rättsstat säger Reinfeldt ogenerat. Pyttsan. Om det är något statsministern ånyo har bevisat är det att politik är ryggradslöst, förljuget och snuskigt. Särskilt under ett valår.