Det är glädjande att Centerpartiet stärker sin position i Alliansen, om vi ska tro United Minds senast mätning. Partiet får där 7,5 procent. Det är främst Centern som vill driva på för en mer flexibel arbetsmarknad. Om både Folkpartiet och Centerpartiet gör bra valresultat kan den rösten stärkas i Alliansen när Moderaterna sätter sig på tvären. Å andra sidan visar en Novus-mätning att Centern ligger under 6 procent vilket gör det inte helt lätt att veta hur pass starkt stöd Maud Olofssons parti egentligen har.

Tydligt i samtliga mätningar är Alliansens övertag på oppositionen. Även de aktiva rödgröna valarbetarna börjar nog inse att loppet är kört. Det krävs något extraordinärt för att de ska vända valvinden nu och det är inte lätt mot en så pass samkörd borgerlig allians som är svår att få i gungning. Alliansen har rent av råd med en liten skandal av det slag vi såg 2002 och 2006 och ändå klara valet.

Det som har hänt sedan tidigt i våras är egentligen otroligt. Det kan inte beskrivas som något annat än en rödgrön kollaps. Fram till i våras hade oppositionen ett gyllene läge att vinna detta val. Att det skulle bli jämnt vara alla ense om sedan den där 19-procentiga ledningen krympt till ett antal procentenheter, men det lutade helt klart över i rödgrön favör. Utgångstipset var regeringsskifte. Sedan drog valrörelsen igång, de politiska förslagen från de rödgröna preciserades och bakades in i ett valmanifest. Och väljarna tog ett steg bakåt. Svenska folket tycks inte längre lockas av bidragslinje och höga skatter. Mona Sahlins impopularitet och det föga trovärdiga rödgröna samarbetet är säkerligen också viktiga faktorer till att fler väljer Alliansen. Många socialdemokrater stöder nämligen sitt parti lokalt men röstar borgerligt till riksdagen.

Till den som har bestämt sig för att rösta på Alliansen vill jag rikta följande uppmaning: rösta på något av de tre mindre partierna. Det ger en borgerlig regering bättre balans och förhindrar ett uppsvällt och på tok för självgott moderatparti, som dessutom agerar bromskloss mot många viktiga reformer. Moderaterna ser ändå ut att kunna fira valnatten som största parti.