Tre kronor per invånare skulle det kosta att slippa datalagringsdirektivet, framgår i en DN-artikel. Om Sverige inte implementerar direktivet väntar nämligen böter på 27 miljoner kronor.

En pyttesumma för att slippa göra Sverige till ännu mer av en övervakningsstat. Ett reapris för att värna den personliga integriteten och samtidigt räcka finger åt EU när unionen vill tvinga igenom dylik lagstiftning.

Valet borde alls inte vara svårt. Men svenska riksdagspolitiker är vana att foga sig. Räkna därför inte med någon större strid när direktivet ska klubbas nästa år, med riksdagsvalet på bekvämt avstånd i backspegeln.