Mitt i den socialdemokratiska valkrisångesten kom Thomas Östros med idéer om en nödvändig reform av partiets skattepolitik syftande till att inte skrämma bort mittenväljare i stad och i villa och göra Sverige mer konkurrenskraftigt internationellt. Det är förslag som borde ses som startskott för en nödvändig idéutveckling i partiet. Men han har redan fått mothugg.

Förslagen bemöts nämligen indirekt av Veronica Palm som vill gå rakt motsatt väg, det vill säga inte göra någonting alls åt den socialdemokratiska högskattepolitiken som förlorat dem två val i följd. Palm vill inte bara återinföra fastighets- och förmögenhetsbeskattningen utan vill också stå upp mot fortsatta inkomstskattesänkningar för folk som arbetar. Hon låter mer som Lars Ohly än som en socialdemokratisk företrädare.

Ur borgerligt perspektiv är det förstås bara att luta sig tillbaka och le. Den socialdemokratiska krismedvetenheten har helt uppenbart inte satt sig ens bland de personer som utpekas som främsta utmanare om partiledarposten efter Mona Sahlin. Det är förbluffande. Och, förstås, väldigt tacksamt.