Till alla ungdomar som säger att de inte har någon fritidsgård kommer detta förslag till händelserik sysselsättning när dagarna känns långa.