”Rasblandning” är ett begrepp som brukar dyka upp när man tar en titt på vad som skrivs på traditionellt nationalsocialistiska sajter, som Svenska Motståndsrörelsen eller före detta Nationalsocialistisk front (i dag omdöpt till fåniga Svenskarnas parti). Det sistnämnda partiet har dock tonat ned den allra mest rasistiska retoriken och talar i dag i sitt punktprogram om ett ”etniskt homogent livsrum” för det svenska folket. Det må betyda samma sak som motsatsen till ”rasblandning”, men orden är väl valda och inte närmare specificerade.

Sverigedemokraterna pratar gärna i stora svepande formuleringar om ”ansvarsfull invandringspolitik”. Många som förmodligen aldrig skulle rösta på partiet kan därför hitta beröringspunkter när SD exempelvis kritiserar integrationspolitiken eller det allt grövre våldet på landets gator. Det är sannolikt först när politiken konkretiseras till reella förslag och konsekvenserna blir tydliga som det går upp ett ljus om vilket annorlunda samhälle som SD egentligen vill ha.

Alla tycks överens om att det finns betydande problem med att slussa in invandrare i det svenska samhället. Inte minst talar den höga arbetslösheten bland dessa grupper för det. Lösningen är förstås inte att lägga locket på och hindra fler människor från att komma till Sverige. Kraven på de som kommer hit under normala omständigheter bör dock vara att de så snart som möjligt klarar sig utan samhällets hjälp. Att direktslussa människor till socialtjänsten signalerar det motsatta.

Ingen kan förstås veta säkert, men jag skulle tippa att en klar minoritet av Sverigedemokraternas företrädare och väljare är rena rasister. Kärntruppen är sannolikt bara fördomsfulla och inskränkta människor i största allmänhet. Och folkhemsnostalgiska, förstås – Sverigedemokraternas paroll i valet var som bekant ”Ge oss Sverige tillbaka”.

Man ska vara försiktig med N- och R-begreppen och noggrant skilja mellan Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna och rena nazistpartier. Isak Nygrens tankar om det skadliga i att skaffa barn med personer med annan etnisk bakgrund är rent rasistiska men delas förhoppningsvis och förmodligen inte av särskilt många i hans parti. Att det trots allt finns personer i partiet som hyser dessa åsikter visar emellertid att SD:s utrensningsprocess, genom vilken en hel del rasistiskt slödder har försvunnit, ännu inte är avslutad.

Jag kan meddela att jag personligen ämnar bidra med ”rasblandning” i en nära framtid. Då får Nygren tycka vad han vill.

Klädmodet är helt ute, men vissa åsikter envisas med att leva kvar…