Den 1 juli kommer skärpningen av sexköpslagen, som innebär att maxstraffet höjs från sex månader till ett år, att träda i kraft. Svenska politiker vill alltså att människor som har omoraliskt sex och bryter mot de av lagstiftaren uppsatta sexualnormerna ska kastas i fängelse. Ty en straffskärpning av detta slag lär oundvikligen betyda att dömda sexköpare framöver inte bara får böter utan faktiskt också sitta bakom lås och bom. De kommer att fängslas bara för att de har haft sex på ett sätt som politikerna inte gillar. Den politiska kontrollen över vår sexualitet skärps därmed ytterligare.

Den 12 maj ska riksdagen debattera och rösta om frågan, skriver Riksdag & Departement. Den debatten lär bli rätt kort. Det finns väldigt få öppna kritiker mot sexköpsförbudet i Sveriges riksdag (Camilla Lindberg var en, men hon förlorade som bekant sin riksdagsplats i höstens val) och även om dessa kritiker sopar banan med motståndet i talarstolen kommer stödet för skärpningen att vara nära nog enhälligt. Sexmoralisterna har vunnit ännu en seger.