Fettskatt har varit på tapeten i ganska många år. Alla vet ju att överviktiga människor potentiellt sett kostar samhället mer pengar än normalviktiga. Därför måste fetman bekämpas på något sätt. I Sverige blir det första man kan tänka sig naturligtvis en skatt.

Den universella välfärdsmodellen får konsekvensen att det hela tiden måste hållas koll på vad invånarna kostar den gemensamma kassan. I förlängningen leder detta till ett kontroll- och förbudssamhälle där människor pekas ut som tärande eller närande. Rökare och överviktiga är måltavlor just nu. Vilka blir måltavlor i morgon?