Nu vänder jag blicken österut igen. Efter att de senaste åren ha besökt södra Kina återvänder jag till Běi​jīng. Det blir lite shopping, mycket mat och en liten koll på vad som har hänt sedan jag sist var där 2008.

I motsats till tidigare tror jag mig ha löst censurproblematiken och väntar mig därför kunna blogga från Kina den här gången. Men riktigt säker kan man förstås aldrig vara, en liten varning för ett längre blogguppehåll bör därför utfärdas.

Tillbaka till Běi​hǎiparken, bland annat.