David Camerons hot om att övervaka och inskränka friheten att kommunicera via sociala medier har inte fallit för döva öron. Den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xīnhuá är inte sen att göra en poäng av att Cameron tidigare talat sig varm för yttrandefriheten men efter upploppen på hemmaplan verkar ha gjort en u-sväng:

”In a speech delivered in Kuwait in February, the British prime minister, however, argued that freedom of expression should be respected ”in Tahrir Square as much as Trafalgar Square.” Learning a hard lesson from bitter experience, the British government eventually recognized that a balance needs to be struck between freedom and the monitoring of social media tools.[…]

We may wonder why western leaders, on the one hand, tend to indiscriminately accuse other nations of monitoring, but on the other take for granted their steps to monitor and control the Internet.”

Det är en väntad kinesisk reaktion. Cameron har genom sitt agerande (som har kritiserats på hemmaplan) själv lagt upp bollen för smash. Även om tröskeln tycks särskilt låg i Storbritannien är det sluttande planet ett problem i hela västvärlden. Genom att själva censurera och begränsa yttrande- och informationsfriheten, genom att själva kränka människors integritet, genom att själva utsätta människor för rättsliga övergrepp på lösa terrormisstankar, ger världens demokratier grönt ljus för alla skurkstater att fortsätta som vanligt. Kritiken mot diktaturerna som kränker människors fri- och rättigheter förlorar sin udd och relevans.

via InBeijing Bulletin