Spelar kön eller kulturell tillhörighet roll för hur rättvisan ser på sexualbrott? Nej, skulle nog de flesta svara. Ändå ser vi att det verkar göra just det i svenska domstolar.

Jag skrev tidigare om att en tonårsflicka som åtalats ”av lagtekniska skäl” för våldtäkt på en 14-årig pojke friats eftersom samlaget var frivilligt och pojken inte utsatts för våld, hot eller tvång samtidigt som en 15-årig pojke fälldes för sexuellt utnyttjande när han hade frivilligt sex med sin 13-åriga flickvän. Rätten gjorde i det senare fallet det märkliga påpekandet att samlaget, trots frivilligheten från båda parter, kan ha utgjort ett övergrepp på flickan.

Svea hovrätt har nu kommit med en ännu märkligare betraktelse i domen mot en 40-årig man som fällts för våldtäkt på en minderårig flicka. Bland omständigheterna pekar nämligen rätten på att flickan befunnit sig i ”en extra utsatt situation med hänsyn till sin kulturella bakgrund”. Rätten hävdar att det faktum att flickan har invandrarbakgrund och uppfostrats att lyda vuxna är en försvårande omständighet. Nu resulterade detta inte i en straffskärpning för gärningsmannen, men rättens påpekande är onekligen intressant eftersom det skulle kunna tolkas som att det är värre att våldföra sig sexuellt på en person med en viss religiös eller kulturell bakgrund.

Att rätten påpekar försvårande omständigheter är helt i sin ordning, särskilt när det gäller minderåriga. Men att betrakta den kulturella bakgrunden som en sådan är minst sagt problematiskt. Avsikten var inte sådan, hävdar hovrättslagmannen. Men det är ändå så det tolkas och det öppnar därmed för att betrakta sexualbrott olika beroende på vilken kulturell bakgrund offret har. Som vi har sett ser ju svenska domstolar redan olika på tonårssex beroende på om den minderåriga är tjej eller kille.