Samtidigt som rebellerna i Libyen rycker fram mot en förmodad slutstrid mot Gadaffi i huvudstaden Tripoli ställde Syriens ledare Bashar al-Assad i kväll upp i en unik intervju i den syriska statstelevisionen. Direkt-översättningen i flera nyhetskanaler lämnade en del i övrigt att önska, men en rad utspel verkar ändå hyfsat tydliga.

Bashar al-Assad hävdade bland annat att Baathpartiets centralkommitté just nu diskuterar hur landets konstitution ska förändras. Förändringarna som väntas kräver en övergångsperiod på kanske runt ett halvår, när allt är klart väntas val. Enligt al-Assad ska Syrien alltså hålla val tidigt under 2012. al-Assad nämnde också elektorsröster och en valkommission.

Några av presidentens löften var:

– Konstitutionen ska reformeras

– Fler partier ska tillåtas

– Nya medie- och presslagar ska skrivas (samtidigt påpekade al-Assad vikten av att media ”tar ansvar”)

– Kurder ska få bli syriska medborgare

al-Assad hävdade att västs reaktioner och krav på hans avgång inte rör honom i ryggen och använde både Afghanistan och Irak som exempel på att (även) väst kränker mänskliga rättigheter. Presidenten var tydlig med att de som brutit mot lagen (läs oppositionen) kommer att ställas till svars.

Bashar al-Assad är en helt annan sorts ledare än den groteske Muammar Gadaffi. Han gör ett lugnt och resonabelt intryck. Det är svårt att förena denna bild av honom med det enorma övervåld som hans regim har använt mot befolkningen under de senaste månaderna. Samtidigt som civila slaktas av den syriska militären (minst 20 döda bara det senaste dygnet) pratar landets president teknokratiskt om formandet av kommittéer och vilka artiklar i konstitutionen som kan komma att förändras.

Enligt al-Assad kommer artikel 8 i konstitutionen, som deklarerar att det socialistiska Baathpartiet är det ledande partiet i Syrien, inte att förändras. Hur detta ska kombineras med ett flerpartisystem återstår att se. Rimligtvis betyder det att fler partier kommer att tillåtas delta i val men inte få något reellt politiskt inflytande. Detta är ett system som används i andra diktaturer.

För Syriens demokratiska opposition finns det således all anledning att fortsätta protestera. De första reaktionerna från oppositionen är föga förvånande negativa. De har hört detta förr.