Flera positiva besked – fast på helt olika sätt – har kommit i dag.

Hovrätten frikänner den 32-årige man som åtalats för grov misshandel efter en BDSM-träff med en 16-årig tjej. Hon hade samtyckt till det hela, slår hovrätten fast. Det är ett principiellt viktigt beslut som hovrätten har tagit (läs mer om fallet hos Medborgarperspektiv). En fällande dom hade på sikt kunnat få mycket stora konsekvenser för ungdomars rätt till ett sexliv.

Nyhet nummer två är att hovrätten för västra Sverige sagt ja till Saabs begäran om rekonstruktion. Det betyder att konkurshotet tillfälligt avvärjts, att de anställda kommer att få lön via den statliga inkomstgarantin, att Youngmans lån på 620 miljoner kronor (som hade villkoret att Saab skulle få ja till rekonstruktion) kan betalas ut och att företaget får lite lugn och ro i väntan på beslutet från NDRC. Vilket blir helt avgörande för företagets framtid.

Rekonstruktionen kan emellertid avbrytas om det anses att den inte kan leda till något positivt. Saabs framtid är långt ifrån säker, frågetecknen kring finansieringen på något års sikt kvarstår, men hovrättens beslut gav åtminstone företaget en chans att överleva ännu en dag. Det bästa vore egentligen om de kinesiska bolagen inte bara tog över ägarmajoriteten utan också ersatte Victor Muller på posterna som styrelseordförande och VD. Först då kan nog Saab börja om på allvar.