Först Miljöpartiet. Nu Vänsterpartiet. Ännu ett parti lägger ned kravet på utträde ur EU. Vänsterpartiet skippar utträdeskravet i sitt kommande partiprogram betonar i stället behovet av förändringar.

Även om Vänsterpartiet ofta gör en felaktig analys av vad EU är behövs det EU-kritiker bland riksdagspartierna. Nu är det bara Sverigedemokraterna som är motståndare till det svenska medlemskapet, också det av helt fel skäl.

EU är ett politiskt elitprojekt och EU av i dag är att betrakta som en post-representativ demokrati där makten innehas av personer som inte väljs av folket. För en liberal är det självklart att ta strid mot detta. Därför är det ytterst märkligt att riksdagens värsta EU-heilare är de som kallar sig liberaler.