En miljon volontärer ska patrullera Beijings gator för att se till att folk beter sig ”civiliserat”, det vill säga inte spottar på gatan eller felparkerar. De kommer inte att ha någon polisiär befogenhet utan ska förmå människor att sluta upp med dumheterna genom vänliga uppmaningar. Lycka till med det.

Jag undrar om spottandet verkligen är ett så stort problem att det måste bekämpas med en miljon volontärer. Volontärerna ska emellertid även öka säkerheten och vara allmänt behjälpliga.

För övrigt kan konstateras att den som köper en elbil i Beijing kommer att få en registreringsskylt på en gång. Att kraftigt begränsa antalet tillgängliga registreringsskyltar genom ett lotteri har annars varit ett av flera sätt att minska bilismen i Kinas största städer. Köper man en elbil ska man alltså slippa detta bekymmer.

Problemet är att elbilarna, trots generösa subventioner, fortfarande är mycket dyrare än vanliga bilar. Elbilsboomen kommer säkert, men det lär dröja ett tag till.