Det har åter blivit trendigt för kvinnor att vara hemma med barnen, berättar SVT Text. Enligt en undersökning gjord av Familjeliv.se med tiotusen svarande skulle 45 procent av Sveriges mammor vilja vara hemmafru om de fick möjlighet. Andelen är ännu större i åldersgruppen 18-29 år.

Dessa siffror sticker sannolikt i ögonen på de feminister som hävdar att hemmafruidealet är könsstereotypt och kvinnoförtryckande. Runt hälften av landets mammor tycker uppenbarligen inte det. Och vem vill väl begränsa kvinnors rätt att välja?