Det blir Per Ankersjö som ska leda arbetet med Centerpartiets nya idéprogram. Det lovar gott. Alliansens reformarbete har gått i stå. Denna mandatperiod kommer att kännetecknas av att regeringen håller hårt i plånboken och talar med djup röst om behovet av ekonomiskt ansvar. Något parti måste våga gå före i både tanke och handling.

”Det finns en frustration över att det saknas en frihetlig idéutveckling och förnyelse av politiken”, skriver Centerns Annie Lööf tillsammans med Ankersjö på Brännpunkt. Bland oss liberaler är detta snarast ett understatement. Men bland de breda folklagren går Fredrik Reinfeldts idélöshet hem.

Den vanlige väljaren är inte särskilt ideologisk. Däremot tror jag att alla vill höra politikerna berätta någon sorts framtidsberättelse, en vision om vilket samhälle vi vill ha om tio, tjugo eller femtio år. Denna vision kommer inte att skapas av den planerade Framtidskommissionen under Reinfeldts ledning.

Det skulle vara trösterikt om den i alla fall fanns i Centerpartiets nästa idéprogram. Då krävs dock att partiet är modigt och vågar gå före i för Alliansen kontroversiella och känsliga frågor. Som narkotikapolitiken. Som friheten på Internet. kan vi börja snacka liberala röster på C i valet 2014.