Den 20 januari 1942 samlades 15 tjänstemän i Wannsee utanför Berlin för att slå fast detaljerna i det som nazisterna kallade die Endlösung der Judenfrage, ”den slutgiltiga lösningen på judefrågan”. Chefen för rikssäkerhetskontoret RSHA (Reichsicherheitshauptamt) Reinhard Heydrich ledde den två timmar långa konferensen, Adolf Eichmann förde protokoll.

Förintelsen planerades inte vid detta tillfälle, ej heller gavs ordern då. Det är inte klart exakt vid vilket tillfälle ordern att utrota judarna gavs. Någon skriftlig order från Hitler existerar inte, däremot hävdade både Himmler och Eichmann att ordern kom från Führern. Vilket den, givet hur den nazistiska staten fungerade, självklart måste ha gjort. Det råder heller ingen enighet om exakt när Förintelsen inleddes – en rimlig tolkning är att den inleddes i samband med att avrättningarna av judar påbörjades efter invasionen av Sovjetunionen sommaren 1941. Gaskamrarna kom senare.

Henrik Arnstad rekommenderar filmen Conspiracy (2001). Det är intressant med en film som skildrar förövarnas perspektiv, men jag har själv lite svårt för tyska nazister som pratar engelska och skulle i stället rekommendera den superba BBC-serien Auschwitz – The nazis and the final solution. Det är visserligen en dokumentär, men den innehåller gott om dramatiserade scener och kryddas med datoranimeringar. Precis som tidigare i BBC-serier om nazisterna ställer förövare upp framför kameran och berättar. Heydrich och Eichmann har sällan skildrats så bra.

Wannseekonferensen syftade bland annat till att slå fast vem som egentligen skulle räknas som jude. Ändlösa diskussioner om hur man skulle göra med halvjudar, kvartsjudar och judar som tjänstgjort och prisats för sina insatser under första världskriget fördes i nazisteliten (bra skildrat i Saul Friedländers Utrotningens år 1939-45, läs den också). Det är då man inser att även i Förintelsen fanns djävulen i detaljerna.

Scen ur BBC-serien Auschwitz – The Nazis and the final solution,
en dramatiserad dokumentär med gott om skarpa insatser.
T.h. Rudolf Höss, på väg hem från en sångafton i Auschwitz.