Det kommer inte direkt som någon överraskning att FRA har överskridit och missbrukat sina befogenheter genom att skicka integritetskänslig information till Säpo utan motivering, missat att gallra databaser och lagrat sådant som inte ska lagras.

Detta är precis sådana brister som kritiker mot FRA-uppgörelsen varnade för. Statens inspektion för underrättelseverksamheten, Siun, har gjort 13 kontroller och hittat brister vid fyra av dessa. FRA medgav så sent som i höstas brister i personuppgiftshanteringen, detta flera år efter riksdagsuppgörelsen om lagen.

Om man ska hitta något positivt med detta är det väl att kontrollerna över huvud taget har gjorts och bristerna uppmärksammats. Men problemet med integritetshoten i lagen kvarstår likafullt. Tänk om politikerna kunde lyssna på alla kritiker någon enstaka gång i stället för att idiotförklara oss?

Förtroendet för svenska politiker i integritetsfrågor är helt urholkat. Respekten är borta och den kommer den sittande regeringen aldrig att återvinna. Frågan är hur länge det tar för framtida regeringar att återskapa ett förtroende i integritetsfrågorna efter dessa upprepade haverier. Jag har i alla fall fått nog för länge sedan.

Läs även: HAX, Anna Troberg, Mina moderata karameller