Aldrig har riksdagens inkomstgaranti kostat så mycket. Under 2011 betalades 63 miljoner ut till närmare 100 före detta riksdagsledamöter. Det är avdankade politiker som kan leva gott på skattebetalarnas pengar långt efter att de slutat sitt politiska uppdrag i den lagstiftande församlingen.

Inkomstgarantin är otillständig. Nu ska systemet ses över. Men det är högst osannolikt att det kommer att avskaffas eller ens skäras ned kraftigt. Globalt sett är de svenska politikernas förmåner blygsamma. Vi kommer därför få vänja oss vid att eliten fortsätter att smörja kråset.

Samtidigt som svenska folket bör jobba längre lever den politiska eliten på skattbetalarnas pengar även långt efter avslutat förtroendeuppdrag. Det finns inget som helst skäl för detta i dag. Riksdagspolitiker har möjlighet att bygga upp fantastiska kontaktnät som kan leda till nya jobb efter att riksdagsuppdraget är avslutat. Arbetslinjen bör gälla även politiker.

Riksdagsfallskärmen måste bort – och antalet mandatperioder som en ledamot kan sitta i rad i riksdagen kortas till två. Men inget av detta lär hända.