Datainspektionen vill inte låta polisen få tillgång till FRA:s signalspaning. Regeringen har inte utrett om polisens nytta av signalspaning väger tyngre än de integritetsintrång den medför, tycker myndigheten, och hävdar att regeringen satt likhetstecken mellan Säpos och polisens behov.

Kritiken är välkommen och riktig. Men kommer den att få regeringen, som ju vill att debatter lägger sig, kommer att ändra ståndpunkt? Knappast.

Läs även: Mina moderata karameller