Regeringen öppnar för rökförbud på fler allmänna platser och har gett Folkhälsoinstitutet i uppdrag att utreda frågan. Vilket väl är ungefär som att be IOGT-NTO att utreda om det är bra eller dåligt med höga alkoholskatter och detaljhandelsmonopol.

I kampen om partiledarposten i Centerpartiet framstod Anders W Jonsson som ganska liberal. Han hade i slutändan ingen chans mot Annie Lööf, men fick ett tröstpris och tilldelades posten som andre vice ordförande. Nu föreslår Jonsson, i egenskap av barnläkare, att det borde bli förbjudet att röka även på sin egen balkong. Ty balkongrökning ”inkräktar verkligen på människors frihet att använda sin balkong”. Grannarnas, alltså.

Hur har Anders W Jonsson kommit fram till denna radikala slutsats? Jo, ”en rad personer” har hört av sig till honom och klagat på att grannen röker på balkongen. I stället för att prata med grannen i fråga vänder man sig alltså till lagstiftaren och ber om ett förbud. Om Jonsson själv får bestämma ska rökförbudet även omfatta gågator, perronger och delar av parker. Hur ens egen balkong kan omfattas av begreppet ”allmän plats” får jag inte riktigt ihop.

Om detta blir Centerpartiets linje har partiet faktiskt sagt till sina väljare att de lika gärna kan rösta på Kristdemokraterna. Det är tydligen något med att förbjuda saker som är alldeles oemotståndligt.