Socialdemokraternas återhämtning i opinionen får stort utrymme i medierna just nu. Stefan Löfven ”gör allt rätt”, hävdar vissa. Ja, hittills har det varit en framgångsrik strategi att inte ta ställning några frågor över huvud taget eller alls synas. Det verkar fungera.

Men minns fantasisiffrorna under Mona Sahlins första år. Minns avståndet till Alliansen på 19,4 procent och allt snack om att Alliansen var rökt. Nu är avståndet enligt de flesta mätningar runt sju procent, tillräckligt för att det ska kunna vända på några veckor. Och det är två och ett halvt år kvar till nästa val. Eftersom väljarna svarar på förtroendefrågor trots att ingen vet vad Löfven tycker i sakfrågorna, är opinionsmätningarna irrelevanta.

Men får vi tro Lena Mellin är det bara Anders Borg som står mellan Alliansen och undergången.