Den förhatliga TV-licensen kan vara på väg bort. En uppgörelse ska ha nåtts över blockgränserna för att göra kostnaden för public service till en skattepost bland andra.

Radiotjänst är en kvarleva från svunna tider, ett kontrollsystem som väcker obehag och för tankarna till Östeuropa (och, kan påpekas, orsakar bekymmer för marginaliserade personer som bor i tillfälliga bostäder i kommunens försorg).

Teknikutvecklingen har dessutom gjort de regler på vilka TV-licensen bygger på föråldrade. I dag kan TV-program ses på datorer, mobiltelefoner och i bilar. SVT tillhandahåller själva en utmärkt onlinejtänst för sina program, fri att använda oavsett om du betalar TV-avgift eller inte.

Motståndare finns förstås. Kontrollsystemet för att få in licenspengar från alla som har en mobiltelefon eller dator skulle bli orimligt – det inser nog även de flesta av TV-licensens försvarare. Därför behövs en teknikneutral lösning. Överenskommelsen verkar handla om att avgiften för public service läggs på skatten.

Dagen när Radiotjänst i Kiruna, denna koloss som suger över 2 000 kronor årligen från varje person med anmält TV-innehav, läggs ned är en dag att fira. Sverige har då blivit ännu lite modernare.