Miljöpartiet vill ha ett utsläppstak som fungerar lite likt utgiftstaket och sätter gränser för hur mycket koldioxid Sverige får släppa ut. De vill ha en blocköverskridande överenskommelse om ett klimatpolitiskt ramverk.

Det är inte svårt att förstå vartåt detta skulle barka. Miljöpartiet vill skruva åt tumskruvarna ytterligare – en klimatlag som ska tvinga alla regeringar oavsett färg att underordna sig klimatideologin.

Den globala uppvärmningen är en global angelägenhet och kan inte lösas av lilla Sverige, som står för promilledelar av planetens utsläpp. Det brukar sägas att någon måste gå före och visst är det så. Och jag ser gärna en satsning på energibesparande teknik och åtgärder. Vi slösar fortfarande alldeles för mycket med det vi har. Men den extrema fokuseringen på just fossila utsläpp måste upphöra.

Våra utmaningar framöver är större än så. Hur Miljöpartiets tillväxtskepsis (hur många gånger har vi inte hört dem säga att tillväxten nått sin gräns?) ska kunna förenas med ny teknik och minskad fattigdom världen över är en gåta. Efter utsläppstak kommer säkert tilläxttak.