För oss utanför eurozonen är det för mycket av Europa. För mycket
kostnader, för mycket byråkrati, för mycket inblandning i frågor som
tillhör den enskilda nationen, samhället och individen. 

David Camerons kritik mot dagens EU är synnerligen välkommen. Och relevant. Britterna är inte alls förtjusta i mycket av det som sker i EU just nu i form av maktförskjutning till Bryssel och mindre makt i medlemsländernas egna parlament.

Cameron ogillar att EU lägger sig i för mycket i frågor som kan och bör beslutas på nationell nivå. Denna kritik hör vi sällan från svenskt håll numera. 

David Cameron öppnar för en folkomröstning om EU i Storbritannien i framtiden. Dagens EU är något helt annat än det EG som britterna röstade ja till 1975. En stor del av befolkningen fick inte säga sitt då. Både Storbritannien och EU har förändrats sedan dess. Det är därför fullt rimligt att britterna får säga sitt.

Och visst kan man alltid drömma om ett nej som ställer landet EU-medlemskap på sin spets.

Läs även:
Dick Erixon, Den hälsosamme ekonomisten