”På 1860-talet hade tidningen New York Tribune en kolumnist som hette Karl Marx. Han skrev att Japan var “den sista riktiga feodalstaten, med all sin irrationalitet och uppdelningar” (av makten). I dag är det EU som påminner om det gamla Japan, med Angela Merkel som shogun.”

Ola Wong skriver träffsäkert om dagens krisande EU i SvD.