Kofi Annan hoppar av uppdraget som medlare i Syrien. Sedan i februari har han haft ett hopplöst uppdrag att försöka få de stridande parterna att välja en förhandlingslösning och den fredsplan som Annan lagt fram.

Varken regimen eller rebellerna har varit det minsta intresserade av någon fredsplan. FN har stått handlingsförlamat – ännu en gång – och nu råder fullskaligt inbördeskrig i Syrien.

Ban Ki-Moon har börjat leta efter en efterträdare till Annan. Lycka till med det.