Ipredlagen har lett till färre fall än förväntat. När lagen infördes 2009 trodde regeringen på 400-800 rättsfall årligen. En utvärdering visar på elva fall fram till juni i år, berättar SVT.

Länge leve meningslösa lagar…