Sture Bergwall frias från misstankar rörande ytterligare två av de mord han dömts för. Det rör morden på norskorna Trine Jensen och Gry Storvik. Åtal har nu lagts ned i fem fall.

Åklagare Björn Ericsson väljer att inte pröva saken i hovrätten utan lägger ned åtalet mot Bergwall. Bland annat konstaterar Ericsson att Bergwalls (Quicks) erkännande saknar all trovärdighet. Han kritiserar åklagare Christer van der Kwast för att ha undanhållit tingsrätten sådant som visade på hur lite Quick egentligen kände till om de två morden och advokat Claes Borgström för att inte ha påpekat detta tydligare i rätten. van der Kwast underkänner inte att åtalet mot Bergwall läggs ned men kallar argumentationen för det ”undermålig”.

Tre mord återstår (dubbelmordet i Appojaure och det på Charles Zelmanovits, vilket kanske inte ens var ett brott). När Bergwall har friats från alla misstankar även i dessa fall ska han och advokat Thomas Olsson ”ta itu med Säter”. Det kan bli en resa det också.