Migrationsverket går redan på knäna. De har stora svårigheter med att hitta drägliga boenden. Samtidigt kvarstår utmaningarna med att korta etableringstiden för nyinvandrade till Sverige. 54 000 asylsökande väntas under nästa år.

Regeringen har verkligen bäddat för fortsatta sverigedemokratiska opinionsframgångar…