En 20-årig man har sex med en 11-årig flicka. Våldtäkt, skulle de flesta säga. Våldtäkt mot barn, dessutom.

Men omständigheterna talar emot det i detta fall. Mannen säger att han trodde att flickan var 13 år, precis som hans syster. Av Facebook- och telefonmeddelanden framgår enligt tingsrätten att flickan och mannen säger sig älska varandra. Samlaget skedde på flickans initiativ.

Mannen anses omogen för sin ålder medan flickan tvärtom anses ovanligt mogen för sin ringa ålder. Intellektuellt ska således gapet mellan dem vara mindre än deras faktiska ålder ger sken av.

Tingsrätten bedömer gärningen som sexuellt utnyttjande av barn i stället för våldtäkt och mannen döms till fängelse i sex månader. Trots att samlaget uttryckligen sägs inte bara ha varit frivilligt från båda sidor utan faktiskt också på flickans initiativ.

Det positiva är att mannen inte dömdes för våldtäkt. Det betyder att rätten faktiskt tagit hänsyn till vissa omständigheter och inte enbart stirrat på parternas ålder. Men åter igen blir det tydligt att frivillighet inte avgör om samlag är en form av utnyttjande eller inte. Ty i detta fall finns faktiskt inget offer. Ändå skickas en man i fängelse.