Den som trodde att Sverigedemokraterna skulle förlora på alla skandaler bland förtroendevalda som uppdagats på sistone får tänka om.

I TV4/Novus senaste mätning når SD 8,6 procent, en statistiskt säkerställd uppgång med 2,1 procentenheter jämfört med oktobermätningen. Detta överensstämmer väl med DN/Ipsos mätning (8,5 procent) från förra månaden.

Novus tolkar resultatet som att SD ses som det enda oppositionspartiet. De plockar väljare från både Moderaterna och Socialdemokraterna och växer nu även i storstadsområdena.

Det är precis i denna situation partiet vill vara. Som utmanare. Den enda kritiska rösten. Det kan bli en svettig valrörelse för etablissemanget 2014.