Migrationsdebatten i Sverige går väl så där. Staffan Danielssons (C) försök att få igång en diskussion slogs ned som ”märklig och främmande” av partivännerna Johan Hedin och Hans Dahlgren. Så här brukar det se ut. Varje gång någon vill diskutera, vrida och vända på perspektiven kommer ett stenhårt mothugg.

Nu senast är det SvD:s Thomas Gür som skrivit ett sansat inlägg om migrationsminister Tobias Billströms förslag om färre undantag från försörjningskrav för anhöriginvandring. Även Gür har reagerat över att de högljudda protesterna inte riktigt står i proportion till förslaget. Så här fungerar det i den svenska migrationsdebatten. Den är oerhört ängslig.

Integrationsminister Erik Ullenhag skriver på debattplats i Aftonbladet att ”Sverige tjänar på mångfald”. Tydligen vänder sig Ullenhag direkt till Sverigedemokraterna, ty de flesta som är kritiska mot den alltför generösa migrationspolitiken har inte sagt annat heller. Självklart ska Sverige vara ett land som människor kan fly till, kärleksinvandra till eller bara välja att bosätta sig i. Men låt oss inte blunda för alla problem som finns behäftade med framför allt den förstnämnda gruppen.

Ett etniskt homogent samhälle vore oerhört trist. Men det är inte riktigt om det debatten borde handla. Stängda gränser är ingen fråga som finns på agendan. Diskussionen borde handla om varför Sverige till skillnad från större delen av Europa ska ta emot flest flyktingar. Varför bördan (ty det är en ekonomisk börda under överskådlig tid) inte kan fördelas jämnare över hela EU.

När kommunerna har problem att ens ordna tak över huvudet till alla som väntas komma hit om bara några månader är det verklighetsfrämmande att säga att Sverige ska ta emot ännu fler. Låt oss fokusera på de utmaningar vi har här och nu i stället.

Erik Ullenhag skriver att regeringen vidtar åtgärder för att göra invandrare anställningsbara. Problemet är bara att det största regeringspartiet tycker att allt är bra som det är. Reinfeldts nymoderater har avvisat varje försök att reformera svensk arbetsmarknad med bland annat avskaffade turordningsregler.

Centerpartiet och Folkpartiets förslag får således nobben. Och det är inte sannolikt att de kommer att drivas särskilt hårt i nästa valrörelse då båda partiernas fokus blir att klara sig kvar i riksdagen. Givet Sverigedemokraternas framgångar finns all anledning att tro att migrationsdebatten kommer att bli ännu mer ängslig framgent. Särskilt när det står riksdagsplatser på spel.