Det ligger mycket i drömmen om ”ett modernt och frihetligt samhälle”. Jag kan tänka mig en rad genomgripande reformer som skulle kunna bana vägen för ett sådant. Men hos Moderata ungdomsförbundet inskränker det sig framför allt till sänkta skatter.

Visst är platt skatt en bra idé, en given utveckling för varje liberal. Men om det är det mest radikala MUF har att komma med i syfte att skapa det där moderna och frihetliga samhället, är det dåligt ställt med fantasin.

Vart tog de stora idéerna vägen?