Det borde vara en självklarhet att miljonärer inte får bidrag från staten. Ändå har de fått det i 65 år, påminner Joakim Holmertz från Liberala ungdomsförbundet på Brännpunkt.

Det handlar förstås om barnbidraget. Argumentet för att ge barnbidrag till alla familjer, oavsett inkomstnivå, är att pengarna är till för barnen. Nu vet vi emellertid att familjer med höga inkomster, som inte har behov av bidraget för att klara de nödvändigaste utgifterna, väljer att spara dem på ett konto så att barnen när de växer upp får ett startkapital. Barnbidraget blir då inget annat än skattebetalarnas gåva till välbeställda familjer.

Holmertz föreslår att ett tak införs för hur mycket ett hushåll får tjäna och ändå lyfta barnbidrag. Det vore ett steg i rätt riktning men öppnar samtidigt för problematiska marginaleffekter. Tänk den som hamnar på fel sida om taket med minsta möjliga marginal.

Personligen tycker jag att barnbidraget borde vara helt onödigt för alla som arbetar, särskilt nu när inkomstskatterna har sänkts så pass att personer med normalinkomster har fåttbehålla motsvarande en månadslön extra varje år.

Målet måste vara att barnbidraget således avskaffas helt och hållet. Den som skaffar barn måste rimligen se till att ha råd med den kostnad det innebär att vara förälder. Men säg den politiker som vågar lufta den tanken.