Läget på den koreanska halvön håller gradvis på att bli sämre. Den fullständigt vettlösa nordkoreanska terrorregimen hotar USA med kärnvapen och Sydkorea med ”allvarlig fysisk vedergällning” om landet deltar i de skärpta sanktionerna.

Inget annat land i världen hade fått hållas med sådana utbrott och hot. Nordkorea har dock lyckats få igenom sin vilja under lång tid genom att ömsom lova, ömsom hota. Flagranta brott mot ingångna överenskommelser har varit ständigt återkommande.

Hittills har värre konsekvenser för Nordkorea stoppats av Kina, landets enda allierade. Men nu hårdnar tonen även i Beijing. Regimstyrda Global Times konstaterar: ”Om Nordkorea utför fler kärnprovsprängningar kommer Kina inte att tveka att minska sitt bistånd […]”.

Detta kan tolkas som en tydlig varning till den nordkoreanska regimen och ett tecken på att tålamodet inte är hur stort som helst i Beijing. Men några ”extrema santkioner” kommer Kina inte medverka till, låter tidningen oss förstå. Därmed tycks dörren, åtminstone för tillfället, stängd för några mer långtgående åtgärder mot den stalinistiska tokregimen.

Men ledaren i Global Times har ändå en ton vi inte sett tidigare: ”Låt Nordkorea vara ’argt'”, skriver tidningen. ”Vi kan inte vara stillasittande bara för att vi oroar oss för hur [vår reaktion] kan påverka de kinesisk-koreanska relationerna.”

Kina önskar en stabil halvö, lägger tidningen till, men det är innebär inte världens undergång om det blir problem där. Det betyder att Kina skulle kunna leva med försämrade relationer med Nordkorea. Det är trots allt Kim Jong Un som är mest beroende av Kina. Inte tvärtom.

Det kanske börjar bli dags att plocka tjockisen för gott. Helst innan den paranoida regimen lyckats bestycka sina missiler med kärnvapen.