David Cameron var väldigt tydlig i sitt linjetal. Han upprepade sedan budskapet i Davos: Om EU utvecklas till en politisk union vill inte Storbritannien vara med längre.

De är inte ensamma. Enligt en ny undersökning vill 47 procent av danskarna omförhandla sitt medlemskap i EU. Det danska stödet för EU är 52 procent i samma undersökning. Majoriteten, med knapp marginal, vill alltså stanna kvar i unionen. Men EU-skeptikerna börjar få vind i seglen.

Det är utmärkt att Cameron har fört upp frågan om vilken makt EU ska ha över de nationella parlamenten på bordet. Kanske har bollen nu satts i rullning. Allt fler länder kan börja fråga sig vad EU egentligen ger dem och vilken överstatlighet som är rimlig.