Det fanns en berättigad oro för att den nya sexualbrottslagen skulle få ett samtyckesrekvisit. Oron har dels gällt svårigheten i att bevisa att samtycke ägt rum, dels att det skulle falla på den tilltalade att bevisa att det påstådda offret var med på akten och att vi därmed skulle få en omvänd bevisbörda.

Det är därför positivt att förslaget till ny sexualbrottslag har uteslutit detta. Madeleine Leijonhufvud, som kanske är den svenska juristvärldens största stolle i sexfrågor, är föga förvånande negativ. Detsamma gäller Elisabeth Massi Fritz.

Men även jurister som Leijonhufvud och Massi Fritz måste acceptera att sexualbrottmål är knepiga. Ord står ofta mot ord, i regel saknas vittnen och teknisk bevisning är inte alltid entydig. Det finns utrymme för förbättringar. Polisen kan exempelvis bli bättre på att bemöta våldtäktsoffer.

Våldtäktsbegreppet får emellertid inte urvattnas mer än vad som redan har skett. Ett sexuellt övergrepp som inte innehåller vare sig hot eller något form av våld ska inte betraktas som våldtäkt utan sexuellt utnyttjande.