”Dagens försörjningskrav har ingen effekt. Det gäller för mindre än en procent. I dag kommer anhöriga hit till hushåll där den enda inkomsten är ett försörjningsstöd från kommunen. Är det rimligt?”

Det blåser till strid om flykting- och invandringspolitiken. Medan röster i Centerpartiet kräver att Sverige ökar invandringen lyfter Tobias Billström frågan om försörjningskravet.

Billström får kritik av MUF:s Erik Bengtzboe, intressant nog då de ju inte vågar sticka ut hakan i några andra frågor. Ungdomsförbundet vill först förändra arbetsmarknadspolitiken (sorry, det vill inte moderpartiet) och sänka skatterna innan det blir relevant att titta på omfattningen av invandringen.

Jag menar att Bengtzboe, givet det akuta läget i många kommuner, börjar i fel ände. Självfallet behövs förändringar i arbetsmarknadspolitiken, bostadspolitiken och på en rad andra områden för att underlätta för människor som kommit hit att både få arbete och bostad. Men detta är åtgärder som tar år att driva igenom och ge effekt. Under tiden fortsätter problemen att hopa sig.

Det förefaller vara en mer realistisk hållning som migrationsministern nu eftersträvar. Billström är förstås väl medveten om åt vilket håll opinionsvindarna blåser och om kritiken från kommunmoderater runt om i landet. Framför allt anser Billström att försörjningskravet måste ses över.

Det är ett fullt rimligt krav att den som vill ha hit sina anhöriga kan sörja för både försörjning och bostad. Detta ska inte falla på kommunernas ansvar.