Centerpartiet kallar sig nu liberalt. Det var kanske den största segern för partiets liberala falang. Av de radikala liberala idéförslagen bidde nämligen endast en tumme.

Alla kontroversiella delar hade strukits. Det blir inget tillåtet månggifte, ingen avskaffad arvsrätt, och skatten ska sänkas, inte bli platt. Skolplikten ska inte ersättas av en läroplikt. Kvar finns däremot visionen om en värld utan gränser.

Såväl liberaler som mer traditionella centerpartister verkar väldigt nöjda med stämmans beslut. På något sätt lyckades alltså partiledningen gå alla till mötes, vilket för bara någon månad sedan såg minst sagt knepigt ut. Det är en seger för Annie Lööf, som därmed lyckats få bort bilden av partiet som splittrat i falanger.

Per Ankersjö, som ledde arbetet med idéprogrammet, har rätt i att den rättvisa jämförelsen bör stå mellan 2001 års partiprogram och dagens, inte mellan partiprogrammet och de förslag som fanns i idéprogrammet. Det ska också sägas att den ideologiska debatt som pågått i partiet har varit uppfriskande i ett politiskt klimat som i övrigt andas fullkomlig ideologisk uttorkning.

Samtidigt är det svårt att inte känna en viss besvikelse över en missad möjlighet. Vi hade kunnat få ett riktigt liberalt parti i riksdagen. Nu blev det en kompromiss som i slutändan, är jag rädd, inte kommer att innebära särskilt mycket mer liberal politik än den vi såg från Centern under Maud Olofssons tid.

I det reviderade idéprogrammet tar Centerpartiet ställning mot sexhandel: ”Vi vill se ett samhälle fritt från våld i hemmet, människohandel och prostitution.” Att nämna dessa tre företeelser i samma mening säger något om synen på människans rätt till sin sexualitet. Samtidigt säger sig partiet inte acceptera inskränkningar i den kroppsliga integriteten. Är inte ett förbud mot att sälja sex, vilket innebär att staten lägger sig vuxna människors sexliv, just ett sådant?

För att kunna kalla sig feministiskt har Centerpartiet valt att ha en väldigt bred definition av begreppet: ”Feminism handlar om att försvara rätten och friheten att vara den man är.” Någon emot?

Även Centerns definition av liberalism är bred. Den är inte bara ”social, decentralistisk och grön” utan också ”jordnära och frihetlig”. Centerpartiet har alltså velat tydliggöra vilket slags liberalism just de står för. Lite påminner det om Folkpartiets egna tolkning av ”liberalism” (som bland annat består i narkotikahundar på skolorna). Med en så yvig begreppsapparat kan viktiga epitet och begrepp betyda lite vad som helst.

Centerpartiet kallar sig nu alltså liberalt. Om det är liberal politik partiet ämnar driva framgent är desto mer osäkert.