Lärare har blivit ett lågstatusyrke. Lärarutbildningen är nu så lågprioriterad hos studenter att 123 personer under fjolåret kom in genom att prestera ofattbart usla 0,1 på högskoleprovet. Det är sämre än vad en apa skulle prestera om den chansade vilt.

Läraryrkets sjunkande status har således medfört att utbildningen blivit en plats för lågpresterare. Enligt flera högskolor och universitet är det vanligt att lärarstudenter behöver extra stöd för att klara utbildningen. Det är alltså dessa personer som ska vara dina barns lärare i framtiden. Vad är det som håller på att hända med den svenska skolan?

Detta är så dåliga resultat att det går att ifrågasätta vad personerna gör på en högskoleutbildning över huvud taget. Den socialdemokratiska devisen att alla ska plugga måste ifrågasättas. Jan Björklund har gjort det under sin tid som skolminister, och även om hans liknelser om skolan som en svårstyrd atlantångare har visst fog för sig i så måtto att förändringar tar tid innan de får genomslag, är det uppenbart att regeringen inte riktigt vet hur den ska tackla de ständigt försämrade resultaten.

Inte ens de sossar och vänsterpartister som i så fräna ordalag har kritiserat ”utsorteringsskolan” kan vara nöjda med den utveckling vi ser inom bland annat lärarutbildningen. Problemet är tyvärr inte isolerat till lärarhögskolan, även om läget tycks särskilt illa just där. Det hänger samman med gymnasifieringen av högskolorna runt om i hela landet.

Som jag bloggat om tidigare klagar lärare på universitet och högskolor över både de sjunkande förkunskaperna hos studenterna och deras bristande kunskaper i svenska språket. Problemet har blivit så graverande att många studenter har svårt att förstå tentaanvisningar och klara av att skriva uppsatser. Eleverna släpps igenom grundskolan utan tillräckliga kunskaper vilket får återverkningar när lärarna på universiteten måste anpassa utbildningen till en lägre kravnivå.

Ett grundläggande problem är att kraven har sänkts i syfte att skapa en högskola för alla, det vill säga även för de studieovana som kanske borde söka ett arbete i stället för att sitta bakom skolbänken. Universitetsstudier ska finnas för den studiemotiverade. Inte för alla. Det ska ställas krav.

Så, ja, vi ska ha en utsorteringsskola. Alla kan inte läsa på universitet. Att göra lärare av personer som presterar sämre än en apa på högskoleprovet och tro att vi på så vis kan skapa en bättre skola kommer att leda den svenska skolan i fördärvet. Frågan är om vi inte redan har nått dit.