Denna bloggpost hamnade lite i skymundan nu när andra nyheter dominerade. Men likväl har jag gästbloggat hos Fredrik Antonssons I otakt igen.

Moderaterna har bjudit Socialdemokraterna på debattfajt. Temat är hur utrikes födda ska komma i arbete. Val av ämne förvånar lite. Varken Socialdemokraterna eller Moderaterna har nämligen några verksamma förslag att komma med. De kunde lika gärna ha debatterat inställningen till Saturnus månar.


I många svenska kommuner ligger arbetslösheten bland utrikes födda på över 30 procent. I brinnande högkonjunktur. Varken Moderaterna eller Socialdemokraterna kommer i den föreslagna debattbataljen kunna förklara hur detta ska lösas. De har skapat ett utanförskap som i hög grad är olösligt.

Läs om den politiska skuggboxningen.