Det finns rationella och irrationella rädslor. Att vara rädd för spindlar är inte särskilt rationellt – såvida du inte vistas på en plats där spindlarna är så giftiga att du kan dö om du blir angripen. Ändå känner många av oss lite obehag för spindlar.

Den kanske mest irrationella och samtidigt vanliga rädslan är flygrädslan. Vi vet alla att det rent statistiskt är farligare att köra bil till grannstaden än att flyga till andra sidan jorden.

På senare år har även jag, som aldrig känt en tillstymmelse till rädsla när jag flyger, fått ett nytt element i mitt tänkande som gör att jag under flygningar funderar över vad som skulle hända om flygplanet drabbas av ett tekniskt fel. Eller om ett kraftigt oväder kommer. I mitt eget fall tror jag att det är så enkelt att jag i dag anser mig ha mer att förlora än för några år sedan.

Vi är inte alltid helt rationella. Men det är så här vi människor fungerar. Vi kan acceptera det och laga efter läge eller så kan vi grötmyndigt konstatera att dessa rädslor är fel, fel, fel och gå ut med en uppmaning till alla att inte vara rädda.

Det är det sistnämnda som såväl Henrik Schyffert som Johan Norberg har gjort. Schyffert i sin show med det passande namnet ”Var inte rädda” (ändå medgav Schyffert att han efter terrordådet på Drottninggatan faktiskt var lite rädd, minsann). I Norbergs fall i en debattartikel på SVT Opinion med den famösa rubriken ”Fler dör i badkaret än av terror”.

Rubriken är författaren själv sällan skyldig till, men här speglar den Johan Norbergs resonemang. Debattartikeln har av lätt insedda skäl gett upphov till synnerligen kreativa hån i sociala medier.

Vad är det då Norberg vill ha sagt? Jo, att ”fler européer dör i sina egna badkar och av de egna möblerna än av terror.” Fler dör även av ”vanliga” mord än av terrorism, påpekas det. Jag känner inte till från vilken statistik Norberg har hämtat uppgifterna om badkaren, men det sistnämnda exemplet är lätt att begripa.

”Det är just därför”, skriver Norberg, ”vi måste tala om badkar.” Nej, det måste vi inte. Jag kan förstå vad Norberg vill här, men det slår så fel. Resonemanget relativiserar de konsekvenser som terrorismen får. Inte av irrationell rädsla utan för att massmord som begås på allmän plats får helt andra effekter på hela samhället än vad en olycka i badrummet någonsin kan få.

Terrorism tenderar inte bara att ta livet av oskyldiga utan dessutom göra det på spektakulära vis på platser där det vistas många människor. Hela samhällsekonomin kan påverkas av ett eller ett fåtal attentat. Även här ligger badkaren i lä.

Visst går det utmärkt att sitta på sin kammare, riskkalkylera mänskligt beteende och göra grötmyndiga konstateranden. I detta fall slog det dock fel, och kanske lite mer än vanligt.

Avslutningsvis kan vi således konstatera att det är knasigt att jämföra olyckor med massmord. Bisarra paralleller skulle kunna dras hur långt som helst för att förtydliga min poäng. Men jag överlåter till er läsare att bidra med den biten.