Efter tre års snarkslummer på läktaren klev i dag Alliansen fram och agerade som vi förväntar oss att en opposition ska agera när landets regering brister. Lite överraskande, jo det vill jag medge, deklarerade Alliansen under morgonen att de fyra partierna kommer väcka misstroende mot de tre statsråd som fått kritik för den politiska hanteringen av IT-skandalen.

Enligt uppgifter till Expressen för några dagar sedan hade Stefan Löfven inga planer på att avskeda någon ansvarig minister. Om misstroendeförklaring skulle väckas planerade han att göra som 2014, nämligen hota med extraval. Nu återstår att se vad Löfvens svar till detta blir. Alliansen behöver inget stöd från Vänsterpartiet för att fälla de tre statsråden Ygeman, Johansson och Hultqvist. Det räcker med Sverigedemokraternas stöd, och det partiet har varit tydligast av alla från första stund.

Är då detta en överreaktion? SD har ju väckt misstroendevotum mot Löfvens ministrar tidigare under migrantkrisen. I detta fall tycker jag inte det. Det är tvärtom högst nödvändigt att säkerhetsläckor av detta slag, som kan ha skadat både rikets säkerhet och enskilda medborgare, får konsekvenser på politisk nivå. I synnerhet när den ansvariga ministern inte har informerats alls och två av regeringens tyngsta statsråd har hållit på information i nästan ett år utan att informera regeringschefen.

Särskilt anmärkningsvärt är icke-agerandet med tanke på att Stefan Löfven inrättade ett säkerhetspolitiskt råd för just denna sorts säkerhetsfrågor. Hela syftet med det råd som Stefan Löfven inrättade var att det skulle verka samordnande. Ministrar med olika ansvarsområden skulle alltså prata med varandra och samverka.

Initierade personer med regeringserfarenhet i mitt Facebookflöde tycks tämligen eniga om att det är osannolikt att statsministern inte fick någon information. Det kan helt enkelt inte vara möjligt att tunga statsråd skulle ha undanhållit denna information från sin chef, lyder tesen. Jag kan inte bedöma vad som är sannolikt och inte här.

Antingen har Löfven haft samma information som Ygeman och Hultqvist, hoppats att frågan aldrig skulle bli så här medial och den senaste tiden spelat ett högt spel för att rädda sig själv och därmed sin regering.

Alternativt har statsministern precis som han uppgett varit oinformerad, vilket betyder att det säkerhetspolitiska rådet har visat sig tämligen verkningslöst. Rådet har sammanträtt om gängkriminalitet men inte om haveriet på Transportsstyrelsen och de tänkbara konsekvenser detta kan ha fått. Det betyder också att två av Löfvens tyngsta ministrar har undanhållit information från sin chef, vilket är iögonfallande ansvarslöst. Alla begriper att Ygemans ytterst märkliga förklaring att det ”inte fanns någon säker lokal” för att överföra informationen muntligt inte håller.

Så, vad händer nu? Stefan Löfven har två alternativ: han kan be de tre ministrarna avgå innan saken kommer till en förödmjukande votering i riksdagen och hoppas att denna kris hinner falla lite i glömska innan väljarna ska gå till val om ett drygt år. Eller så kan han välja att utlysa extraval.

Det sistnämnda är riskabelt ett år före ordinarie riksdagsval, men det är lika osäkert för allianspartierna som för regeringen. Alliansens utspel i dag förändrar inte i grunden att KD riskerar att åka ur och M att halveras i storlek. Sannolikt ville de borgerliga i dag skadskjuta regeringen inför det kommande valåret.

Räkna med att Löfven kommer kalla till presskonferens snart. Nu får han chansen att visa hur pass taktisk han är.