Efter en tids komplett medial frånvaro lämnade Stefan Löfven under söndagen en skriftlig kommentar till Transportstyrelsens läckor. ”Det är ett haveri”, fastslog statsministern.

Få skulle invända mot den beskrivningen, och sakta men säkert tycks även svenska medier har börjat begripa omfattningen av skandalen. Nu framkommer en allt tydligare bild som visar att inte bara inrikesminister Anders Ygeman utan även försvarsminister Peter Hultqvist kände till läckan redan i fjol.

Infrastrukturminister Anna Johansson vidhåller att hon inte informerades förrän ett år senare. Således förefaller minst tre ministrar ha haft kännedom för minst ett halvår sedan.

Under måndag eftermiddag ska Löfven hålla pressträff tillsammans med överbefälhavaren, Säpochefen och generaldirektören för Transportstyrelsen. Detta är nödvändigt för att sända ut signalen att allt är under kontroll.

Krisen behöver emellertid hanteras även politiskt. Alliansen vädrar morgonluft och öppnar nu för att fälla enskilda statsråd i misstroendeomröstningar. Inte ens Vänsterpartiet utesluter att stödja detta. Den som följt borgerlighetens skrämskott under denna mandatperiod är måttligt imponerad av hoten från allianspartierna. Men Löfven har inget annat val än att ta dem på allvar. Alla väntar på besked om vilka konkreta åtgärder som har vidtagits.

Frågan är vad statsministern ska göra nu. För en tid sedan såg det ut som att Löfven skulle kunna lägga en filt över hela skandalen genom att i värsta fall offra en av sina mindre kända ministrar, Anna Johansson. Sedan dess har dock skandalen vuxit betänkligt och kommit att stänka ned både Ygeman och Hultqvist, två av Löfvens mer namnkunniga ministrar.

Alliansen borde försöka fälla Ygeman. Han är i mätning efter mätning en av regeringens mest populära statsråd och enligt somliga även en tänkbar kandidat till att efterträda Löfven. Att fälla inrikesministern vore en god skalp för en borgerlighet helt utan självförtroende och styrfart. Något säger mig emellertid att Centerpartiet kommer sätta käppar i hjulet. Inte vill C ställa till det för den regeringschef de ämnar samarbeta med efter nästa val.

IT-skandalen har väckt både politiker och medier ur semesterslummern. Statsministern kallar den för ett haveri. En regering som är så oerhört mån om Sverigebilden borde ta sig en funderare kring hur andra länder ser på samarbete med ett land vars myndigheter lämnar ut hemlig och sekretessbelagd information till obehöriga.

Hur pålitligt är egentligen Sverige? Går landet ens att anförtro känsliga uppgifter? Just nu är regeringen Löfven i högsta grad bidragande till att måla en mindre smickrande Sverigebild.