I Sverige tror vi på information. Många problem beror på okunskap, om människor bara får veta hur de ska bete sig kommer det mesta bli bra.

Det är mot den bakgrunden vi ska förstå Socialstyrelsens informationsbroschyr riktad till nyanlända vuxna som ingått äktenskap med minderåriga. Barnäktenskap är förbjudna i Sverige, men sedan lång tid tillbaka registreras äktenskap mellan vuxen och barn om giftermålet skett i annat land. Vilket har fått bisarra konsekvenser – i fjol rapporterades att 24 ensamkommande flickor placerats tillsammans med sina vuxna makar.

Enligt Statistiska centralbyrån har 138 barn registrerats som gifta i Sverige under de senaste tio åren, men vi kan räkna med ett digert mörkertal här eftersom dylika giftermål skett i länder där sådant sköts av familjen och klanen, inte staten.

I praktiken betyder denna ordning att svenskar och icke-svenskar inte är lika inför lagen. Möjligen är det mot denna bakgrund som regeringen bad Socialstyrelsen att ta fram informationsmaterial. Ty om alla nyanlända bara informeras om att det är fel att gifta sig med ett barn, och/eller någon som inte vill, måste väl problemet rimligen upphöra?

Reaktionerna på broschyren lät inte vänta på sig. ”Det är som om det vore en turistbroschyr”, hävdade Jan Björklund. Den anspråkslösa tonen i materialet gör det svårt att inte hålla med.

Jag kom att tänka på när den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm våren 2015 släppte ett strategidokument i arbetet mot våldsbejakande extremism. De hade nämligen hittat ett sätt att integrera återvändande IS-krigare. Stollarna ville bemöta potentiella folkmördare och våldtäktsmän med en öppen hand genom att skapa ett tätare samarbete mellan försörjningsstödsenheter, stadens Jobbtorg, Arbetsförmedlingen och de kommunala bostadsbolagen. Integration!

”Stockholmsmodellen” kallar vi den, sade socialborgarrådet Ewa Larsson (MP) stolt. Kritiken blev hård och strategidokumentet försvann snart från Stockholms stads hemsida och arbetades om. Samma sak hände med Socialstyrelsens broschyr redan under torsdagen.

Det ovan beskrivna vansinnet är ett utmärkt exempel på mångkulturalism (notera skillnaden mellan mångkultur och mångkulturalism, där det sistnämnda innebär särskilda regler och lagar för minoritetsgrupper). Sverige har marinerats i tron att all ondska är relativ – således ska även IS-mördare tillbaka in i samhället igen efter utfört värv. Synen på alla kulturer såsom varande ”lika mycket värda” leder till att Sverige erkänner barnäktenskap, även om det i den politiska retoriken ofta låter annorlunda.

Det är kanske inte så konstigt att det blir så här. Petra Rinman, tf enhetschef på det kunskapscentrum för ensamkommande barn på Socialstyrelsen som regeringen lät inrätta för ett år sedan, är sannolikt ganska representativ för Myndighetssverige. Hon är nämligen tokvänster.

Rinmans Facebooksida visar att hon gillar Feministiskt initiativ, gruppen ”Sverigedemokraterna i riksdagen nej tack”, Nationella sekretariatet för genusforskning, Ship to Gaza-Sweden och vänstergruppen We resist. Att chefen gillar ett parti som inte tror på ett samhälle som bestraffar brottslighet kan vara en förklaring till att informationsbroschyren ”Information till dig som är gift med ett barn”, från rubriksättning till språk, blev som den blev.

Den infantila naiviteten är institutionaliserad i Sverige. Att broschyren beställdes av dåvarande barnministern Åsa Regnér, något Nyheter Idag avslöjat, säger tyvärr väldigt mycket om tillståndet i landet just nu.

Regnérs efterträdare är ”genuint upprörd”, men kan inte peka på exakt vad hon är upprörd över. Hon kanske måste läsa en informationsbroschyr först.

Läs även:
Fnordspotting

”Informationen var korrekt”, hävdade enhetschefen bakom den.
Så varför inte gå vidare?