Sverige är ett av världens bästa länder att leva i om du är kvinna. Detta har varit ett faktum under lång tid, men de senaste årens uppmärksammade våldtäkter, inte minst i grupp, har börjat ändra den bilden en aning.

Även med det sexuella våldet i beaktande är Sverige emellertid ett bra land för kvinnor. Det kan noteras att hela det politiska och mediala etablissemanget i dag är pro-kvinnligt, det vill säga har en feministisk utgångspunkt i samhällsanalysen. Inte minst när det kommer till hela diskussionen om jämställdhet mellan könen.

Vissa skulle nog hävda att även den svenske mannen har feminiserats. Den så kallade traditionella mansrollen kritiseras konstant. Macho är ett negativt laddat ord, men det finns en påtaglig diskrepans mellan den offentliga bilden av hur en man ska vara och vad kvinnor verkar vilja ha i realiteten.

Jag drar mig till minnas en intervju med Andrea Edwards, som spelade den uppmärksammande och kritiserade monologen baserad på Solanas Scummanifestet. Fritt ur mitt minne, men likväl: hon berättade hur hon kommit tidigt till en repetition en dag och funnit att det på scenen satt män i ring som pratade om känslor och var väldigt emotionella. Edwards kände, sin feministiska övertygelse till trots, att dessa män inte alls attraherade henne som kvinna.

Jag fann Andrea Edwards lilla anekdot intressant, ty den belyser något som jag tror gäller väldigt många. Ständigt klagas det över hur normer tvingar in kvinnor och män i könsroller och hyllas när någon bryter mot dessa normer. Faktum är dock att vi i normkritikens spår i stället har fått en politiskt korrekt bild av hur kvinnor och män ska vara, en bild som inte nödvändigtvis överensstämmer med hur de flesta faktiskt vill vara eller förväntar sig av det motsatta könet.

Häri finner vi sannolikt en pusselbit till den krisande manligheten i västvärlden just nu. Vi har fått massor av förvirrade män som inte vet vad som förväntas av dem längre. Å ena sidan ska de vara en mjukis som lämnar plats åt kvinnor – detta fick vi inte minst höra under #metoo-uppropet – och å den andra försöka förena denna bild med att så många kvinnor älskar böcker som Femtio nyanser av honom.

Det finns många sätt på vilka vi kan mäta hur kvinnor och män mår i vårt samhälle. Några bakgrundsfakta: kvinnor lever längre än män. De tar livet av sig i mindre omfattning än män, där självmord är den vanligaste dödsorsaken i åldersspannet 15-45. Även i arbetsplatsolyckor och dödsfall på jobbet är män överrepresenterade, liksom bland personer i hemlöshet och med missbruksproblematik.

Detta ska inte ses som en uppmaning till manlig självömkan, ty sådan är bara föraktlig, utan bara som ett sakligt konstaterande av hur det förhåller sig. Dessa fakta till trots låter det nämligen ofta i debatten som att kvinnor är en ”svag grupp”, inte sällan med hänvisning till hur stor andel män som sitter i börsbolagens styrelser. Som om det vore ett adekvat sätt att mäta utsatthet och makt på i ett samhälle.

Feministerna är osedvanligt upptagna just vid hur könsfördelningen i storföretagens styrelser ser ut. Detta påminns vi om inte minst på internationella kvinnodagen. För en undersköterska eller socialsekreterare, två kvinnodominerade yrken där även chefsleden domineras av det kvinnliga könet, torde det vara fullständigt ointressant hur ABB:s styrelse ser ut. De vill ha upp lönen och få förbättrade arbetsvillkor.

Det är viktigt med jämställdhet överallt, brukar det heta. Noterbart är dock att desto mindre energi läggs på att beklaga sig över den låga kvinnliga representationen i typiska mansyrken som sopåkare, sotare och arbetare vid landets alla reningsverk. Smutsiga och/eller tunga jobb som inte verkar ett dugg intressanta för landets elitfeministiska medelklass. När får vi se ett nationellt upprop för att locka fler kvinnor till renhållningsbranschen?

Kvinnor och män behöver varandra. I stället för att så split mellan könen borde vi lära oss att respektera varandras olikheter. I stället för att söka undanröja alla skillnader mellan könen, eller förneka deras biologiska orsaker, borde vi bejaka dem. Acceptera att många kvinnor och män är olika, gör olika prioriteringar i livet och att detta måste få vara helt OK.

Att påstå att man gillar olika för att i nästa andetag utmåla det som ett problem när kvinnor väljer att vara hemma längre med barnen än sina manliga partners, är inte trovärdigt. I synnerhet inte om det är kvinnans eget val man säger sig stå upp för.

I stället för att fira kvinnan för den hon är denna snöiga dag har 8 mars blivit internationella klagodagen. Kvinnor förtjänar bättre än att göras till viljelösa offer för det så kallade patriarkatet i ett av världens mest jämställda länder.

Att feminister påfallande ofta relativiserar och skyddar de verkliga patriarkala och ondskefulla krafterna i det nya Sverige vet vi också. Men det är ett ämne för en annan, längre diskussion en annan dag.