KD:s problem är snällismen

KD:s problem är snällismen

Kristdemokraterna har under Göran Hägglunds ledning slipat ned sina kanter och blivit ett allmänborgerligt mittenparti vars enda särskiljande faktor är att det framstår som lite ”snällare” än övriga partier. Det räcker inte för att lyckas i val....