Merkel vill ha nytt EU-fördrag

Merkel vill ha nytt EU-fördrag

Det sägs nu att Angela Merkel vill arbeta fram ett nytt EU-fördrag för att grundlagsfästa den finanspolitiska pakten och ge EU definitiv beslutanderätt över medlemsländernas ekonomiska politik. Fördraget ska bidra till att vi får ”mer Europa”, för att...